PREZENTAREA ȘCOLII - Trăsături caracteristice

I.1. Caracterizare istorico – geografică

Dupa Monografia scrisă pe data de 5 august 1966 de domnul învățător Gheorghe Nica la Școala “Ruşi”, Belcești, comuna Belceşti reiese că în anul revoluţiei de la 1848 exista comuna Belcești formată din satele Ruşi, Ciorăni și Văleni situată în Plasa Bahlui (Podul Iloaiei), județul Iași.

Satul Ruși a fost situat în partea de est şi de nord – est a comunei Belceşti, fiind cel mai vechi sat de pe malul stâng al râului Bahlui. Aici au fost colonizaţi ruși de către domnitorul Ştefan cel Mare (1457 – 1504), în timpul căsătoriei sale cu Evdochia. Ei ar fi fost “zestrea” Evdochiei să cultive pământul mănos care nu era departe de Cotnari și Hârlău, unde marele domn avea proprietăţi. În sprijinul acestei afirmaţii vine şi numele satului Ruși. În acest sat există și astăzi mulţi cetăţeni al căror nume este de origine slavo – rusă (Marciuc, Belceanu).

În anii 1861, 1862 și 1863 funcționa în Belcești o școală cu 7-10 elevi, într-o casă, proprietatea lui Goescu, iar învățător era Preotul Costache Dimitriu.

Prin legea din 1864 cand devine învățământul obligatoriu, ia ființă școala din Satul Belcești, în casele lui Ioan Popovici. Învățământul era de cinci clase având ca învățător pe Mardare. În anul 1968 când se construiește o Școală nouă în centru Belcești cu trei săli de clasă și o cancelarie, ca învățător vine tot Mardare și apoi Hanganu, Grigore Casoschi până la razboiul din 1916.

În anul 1909-1910 în timpul când era ministru învățământului, Spiru Haret, se construiește în satul Belcești o școală nouă cu patru săli de clasă și o cancelarie din cărămidă făcută și arsă la iazul Cicadaia din Belcești unde veneau copii și din alte sate.

I.2. Școala ca organizație

Spațiile școlilor au devenit neîncăpătoare pentru copiii care frecventau școala și în acest caz s-a hotărât ca începând cu 1 septembrie 1956 să se înfiinţeaze școală aparte numai pentru elevii din satul Ruși. Pentru local de şcoală se foloseşte o casă mare, fosta prăvălie a evreului Isac, plecat în Palestina. Demersul didactic începe cu patru clase, un efectiv suficient de elevi. Primul director a fost învăţătorul Ştefan Stan.

Pe parcurs s-a simţit nevoia construirii unei şcoli în satul Ruși. Pentru ridicarea clădirii trebuia un teren în centrul satului Ruși. Prin străduinţa şi munca unor lideri din sat, Nica Gheorghe, contabil la Sfatul Popular ajutat de Ciobăniţă Constantin și cu sprijinul Sfatului Popular s-a reuşit să se facă un schimb de terenuri pentru a obţine grădina destinată pentru construcţia școlii din satul Ruși. 

În anul 1959 s-a construit temelia, iar în vara anului 1960 s-a finalizat construcţia. Construcţia s-a ridicat din chirpici, din veniturile (impozitele) încasate de la locuitorii din comună şi din contribuţia voluntară a locuitorilor satului Ruși. De remarcat este că domnul  Constantin Saharu, secretarul Sfatului Popular Local fiind locuitor al satului Ruși a dat concursul la construirea localului de școală împreună cu 100 de femei și bărbaţi care au lipit plafoanele și pereții, au văruit etc. Pe atunci școala era condusă de învăţătorul Constantin Grigoriu. Din anul 1961 până în anul 1965 școala este condusă de profesorul de limba română Cucu Aurel. Din anul 1966 se află la conducere doamna profesor Aglaia Antoniu, fiica  a satului Ruși care depune o muncă deosebită la înfrumusețarea acestui local de școală, construind gard, plantând copaci și flori în curtea școlii.

După o nouă Lege a administraţiei publice locale (2000- 2004) satele Ruşi, Ciorăni, Văleni astăzi sunt cunoscute sub denumirea de Belceşti.Aceste sate nu apar pe hartă, dar locuitorii încă mai păstrează tradiţia şi nu au renunţat la denumirile vechi.

Începând cu anul școlar 2015-2016 Școala Gimnaziala Ruși și-a schimbat denumirea în Școala Gimnazială “Ruși” Belcești.                          

I.3. Structura (organizarea)

Creşterea demografică a impus construirea în anii 1970 – 1972 a unui nou spaţiu. Clădirea va fi construită din cărămidă și va cuprinde trei săli de clasă spațioase, fiecare având suprafaţa de 50 m.p și trei săli mai mici de 12-14 m.p.

Până la sfârșitul anului școlar 2004 - 2005 programul de învăţământ s-a desfăşurat în cele două corpuri de clădire menționate.      

Corpul de clădire vechi de mai bine de 45 de ani, construit din chirpici, avea 6 săli de clasă și două săli unde funcționau cele două grupe de grădiniță. Spre bucuria cadrelor didactice și a elevilor acest corp de clădire a fost demolat și prin fonduri alocate de la Banca Mondială și Guvernul României s-a construit un local de școală nouă cu o suprafață de 430 m2.

I.4. Evaluarea stării actuale

Începând cu anul școlar 2006 – 2007, activitatea instituției educaționale se desfășoară în 2 corpuri de clădire: în corpul de clădire nou (corp A) funcționează șase clase de la învăţământul primar în  primul schimb și clasele a V-a, a, VI-a și a VII- a A în schimbul al doilea; iar în corpul de clădire vechi (corp B) funcționează clasele a VII a B și a VIII – a în programul de dimineață  împreună cu cele 2 grupe de grădiniţă.