Easy to starts

Prezentare

Dupa Monografia scrisă pe data de 5 august 1966 de domnul învățător Gheorghe Nica la Școala “Ruşi”, Belcești, comuna Belceşti reiese că în anul revoluţiei de la 1848 exista comuna Belcești ...

Citește mai departe
Forum Support

Misiune

Unitatea noastră își propune dezvoltarea individuală a copilului, crearea unui climat de muncă și învățare stimulativ, respectul față de semeni, sine, lege, comunitate, o orientare școlară și profesională pe măsura fiecăruia.

Great docs & support

Viziune

Unitatea este orientată spre crearea și întreținerea unui cadru propice valorificării întregului efort al resurselor umane și creșterii impactului social al procesului de învățământ sănătos, eficient și credibil.

Scurt istoric

1 septembrie 1956 se înfiinţează școală aparte numai pentru elevii din satul Ruși;

1959 1960 construit din chirpici o clădire pentru școală din veniturile (impozitele) încasate de la locuitorii din comună şi din contribuţia voluntară a locuitorilor satului Ruși;

1970 – 1972 a fost construită o nouă clădire din cărămidă cu trei săli de clasă spațioase, fiecare având suprafaţa de 50 m2 și trei săli mai mici de 12-14 m2.;

2005-2006 corpul de clădire din chirpici a fost demolat și prin fonduri alocate de la Banca Mondială și Guvernul României s-a construit un local de școală nouă cu o suprafață de 430 m2 cu sase săli de clasă, cancelarie, birou director, bibliotecă.

Structura pe nivele de învățămant

Învățământ preșcolar

70 de copii repartizați în 2 grupe: grupa mijlocie (34 de copii) și grupa mare pregătitoare pentru școala (36 de copii);

Învățământ primar


clasa pregătitoare cu un efectiv de 22 de elevi, clasele I – IV, 5 clase cu 106 de elevi;

Învățământ gimnazial


clasele V – VIII,
5 clase cu 128 de elevi;